รถเช่ารายเดือนราคาถูก.com: LINE ID : @CARRENT (มี @ ด้านหน้าด้วย) add line car rent

Rental Policies & Frequently Asked Questions

ผู้เช่าต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปและมีใบขับขี่ สำหรับผู้เช่าต่างชาติใช้ใบขับขี่สากลแทน ผู้เช่าต้องมีบัตรประชาชน สำหรับผู้เช่าต่างชาติใช้พาสปอร์ต ผู้เช่าต้องมีบัตรเครดิต และมีวงเงินคงเหลือวันรับรถ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า สามารถเพิ่มผู้ขับได้อีก 1 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม Renters must be at least 21 years of age and have driver's license or an international driving permit . Renters must have ID card or passport . Renters must have credit card pre-autrorize on credit card depends on type of car is reguired in advance during car pick up. Second additional driver are free of charge .
บริษัทจะนับจากเวลาที่คุณรับรถ 24 ชม คิดเป็น 1 วัน สำหรับการเช่า 1 เดือนจะใช้รถได้ 30 วัน เช่น รับรถวันที่ 1 กค เวลา 8.00 น. จะสามารถใช้รถได้ถึงวันที่ 31 กค เวลา 8.00 น.
How to count the rantal date ?
Rental companies count from your pick up time 24 hours for 1 day . For 1 month you can use 30 days . exp. If you pick up 8.00 on 1 july , it can use till 8.00 on 31 july.
สำหรับการเช่ารายเดือน จะต้องรับและส่งรถคืนในจังหวัดเดิม
If pick up from some branch office and return in another branch office , how much fees of charge ?
For monthly rental you have to pick up and return in same branch office.
สำหรับการเช่ารายเดือน จะมีบริการส่งรถฟรี 30 กม จากสาขาในจังหวัดนั้นๆ ยกเว้นสาขา กทม ต้องมารับรถเองที่สาขาเท่านั้น
If you want to pick up outside branch office , how much fees of charge ?
For monthly rental we have free delivery 30 kilometer from branch office.
บริษัทรถเช่าต้องการทราบว่าคุณเป็นคนมีเครดิตน่าเชื่อถือหรือไม่ เพื่อลดความเสียหายหรือรถหาย บัตรเครดิตกับใบขับขี่เป็นเอกสารสองอย่างเท่านั้นที่จะทำให้บริษัททราบข้อมูลของผู้เช่า
Why do rental car companies ask for a credit card?
Rental companies need to know that their renters are credit-worthy, to minimize vehicle damage and losses. Credit cards and valid drivers' licenses usually provide the only information we have about our renters.
แม้ว่าคุณจะแสดงบัตรเครดิตให้ไว้ตอนเช่ารถ แต่เมื่อคุณมาคืนรถ ทางเราก็จะถามคุณว่าจะจ่ายค่าเช่าด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด
Can I use a credit card up front and then pay for the rental with cash when I return the car?
Although you present a major credit card at the time of rental, when you return the vehicle, you will be asked if you'd like to keep the rental charges on that credit card or pay cash.
American Express, Diners' Club, Visa, Mastercard, JCB
What credit card can I use?
American Express, Diners Club, Visa, Mastercard, JCB